Ritning hörnbordsfäste (32020)

65 x 71 x 49mm. 100mm in under bordsskivan. Passar till bord med rak kant.
Används till sidoskärm.

Säkerställ att beslag inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.

Hörnbordsfäste (2 pack)

Anpassade mått

Ritning hörnbordsfäste (32020)

65 x 71 x 49mm. 100mm in under bordsskivan. Passar till bord med rak kant.
Används till sidoskärm.

Säkerställ att beslag inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.

Nedladdningar

Monteringsanvisningar
Ritningar
Hörnbordsfäste 32020
Hörnbordsfäste (Right) 32020
Hörnbordsfäste (Left) 32020