Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy innehåller våra åtaganden inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Vår verksamhet styrs av vårt verksamhetssystem och vi skall ständigt förbättra oss genom att styra mot noll avvikelser och uppmuntra idéer om förbättringar.

Kvalitet

I enlighet med vår affärsidé, att till ledande kontors-, data- och inredningsföretag erbjuda ett brett och unikt produktsortiment av tillbehör och hjälpmedel för data- och kontorsarbetsplatser, skall vi;

 • Uppfylla våra kunders och intressenters krav och förväntningar
 • Tillfredsställa våra kunders behov bättre än våra konkurrenter
 • Arbeta så att våra kunder alltid känner fullt förtroende för oss
 • Tillse att varje uppdrag blir en rekommendation för kommande affärer

Miljö

Vårt mål är att producera varor och tjänster inom kontorstillbehörsbranschen på ett sådant sätt att ekologiskt hållbar utveckling främjas. Detta görs genom att;

 • Uppträda och verka för att alltid uppfattas som ett miljöinriktat företag
 • Uppfylla våra kunders miljökrav
 • Skydda miljön och förebygga förorening
 • Hålla oss uppdaterade med gällande lagar och förordningar och uppfylla bindande miljökrav

Vi håller oss också informerade om andra krav och framsteg inom forskning och utveckling inom vårt verksamhetsområde.

Vi ska föra en dialog med våra kunder, leverantörer och myndigheter med syfte att alltid vara ömsesidigt välinformerade om relevanta miljöförhållanden.

Arbetsmiljö

Genom öppenhet och engagemang för arbetsmiljöfrågorna skall vi skapa en modern, trivsam och utvecklade arbetsplats. Detta gör vi genom att;

 • Tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa.
 • Eliminera faror och minska arbetsmiljörisker
 • Ha samråd och medverkan med arbetstagare
 • Uppfylla tillämpliga legala krav och andra krav