LED CIRCLE

Led Circle kan beskrivas som en svävande dröm och är belysningsarmaturen som du kan nyttja både som belysningsarmatur eller som tillval med absorbent. Vacker funktionalism
kallar vi det. Belysningsarmaturen är fullt dimbar, höj och sänkbar (wire-funktion) som gör det enkelt vid installation och användande. Med absorbent som tillval reducerar den ljudet på ett föredömligt sätt för användaren samt höjer känslan i hela rummet. Finns i storlekarna 800mm och 600mm diameter.
880 lumen 40W. 3330 K

Led Circle

Anpassade mått

LED CIRCLE

Led Circle kan beskrivas som en svävande dröm och är belysningsarmaturen som du kan nyttja både som belysningsarmatur eller som tillval med absorbent. Vacker funktionalism
kallar vi det. Belysningsarmaturen är fullt dimbar, höj och sänkbar (wire-funktion) som gör det enkelt vid installation och användande. Med absorbent som tillval reducerar den ljudet på ett föredömligt sätt för användaren samt höjer känslan i hela rummet. Finns i storlekarna 800mm och 600mm diameter.
880 lumen 40W. 3330 K