Bordsskärmar från Boominterior

Bordsskärmar skapar en avskärmad miljö, som är av stor vikt för att inte belasta hjärnan med en störande omgivning.

Boom Interior kan erbjuda ett stort utbud av akustikprodukter varav bordsskärmar är ett bra alternativ. Våra bordsskärmar installeras väldigt enkelt, det går att göra stor skillnad under kort tid med få ingrepp och det fungerar även som ett smycke på kontoret.

Likt våra andra produkter kan du få dina bordsskärmar helt skräddarsydda efter behov. Du kan måttanpassa dina bordsskärmar helt efter eget tycke och beklä dem i olika tyger. Strukturen på tyger och kulörer är i princip obegränsade. Du kan kort och gott välja det du vill ha.

Bordsskärmarna håller bästa säkerhet sett till brandrisk. Våra bordsskärmar är framställda av 100% återvunna material och går i linje med Boom Interiors fokus på miljö och hållbarhet.

Kärnan i Booms bordsskärmar är en akustikplatta som på bästa tänkbara vis absorberar ljudet. Du blir alltså inte störd av din omgivning, ej heller stör din omgivning. Vi levererar våra akustikprodukter med en A-klassad absorptionsförmåga.

 

Varför bordsskärmar?

Vi kan tydligt se en trend där det slutna kontoret får stå tillbaka för det öppna kontorslandskapet. Kanske en trend som kommer växa sig än starkare i sviterna efter pandemin som ökat kraven på en flexibel arbetsplats. Vi behöver vara mobila i vårt sätt att arbeta.

Bordsskärmar är ett väldigt enkelt sätt att skapa en tystare och mer trivsam arbetsmiljö. Många yrkesgrupper ägnar stora delar av dagen vid skrivbordet varpå ork, energi och fokus försämras i takt med att dagen fortlöper.

Med bordsskärmar från Boom Interior kan du enkelt och snabbt förbättra arbetsmiljön för den enskilde. Undersökningar visar på att produktivitetsnivån sjunker med hela 15% om vi sitter i ett öppet landskap. En alarmerande siffra som alltså kan förbättras om vi tillsätter hjälpmedel som exempelvis bordsskärmar.

 

Bordskärmar för kontor

Ett modernt företag tänker på arbetsmiljön. Man vill leverera bästa tänkbara förutsättningar för den enskilde att leverera på topp med minsta möjliga ansträngning. På så vis kan man maximera individernas potential och prestation och samtidigt bygga ambassadörskap och lojalitet genom ökad trivsel.

Att installera bordsskärmar är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt förbättra miljön på kontoret och öka upp produktiviteten.

För stora kontor i öppna landskap är bordsskärmar mer eller mindre ett måste. Callcenters och liknande verksamheter där telefonerna går varma genererar ljud åt alla håll och möjligheten att kunna avskärma sig är viktig. Både för den anställda, kollegorna runt omkring samt kunderna i telefonen. Samtal med kunderna där det pågår mycket sorl i bakgrunden kan upplevas som oseriösa och opersonliga som kan försämra kundrelationerna.

Genom att enkelt montera bordsskärmar förbättras akustiken omedelbart optimala förhållanden kan skapas.

 

Bordskärmar för skola och klassrnum

Om det är en yrkesgrupp som borde få tapperhetsmedaljer på daglig basis är det våra lärare. En yrkesgrupp som är en viktig nyckel för en hållbar framtid. En högljudd miljö är vardag och sinnesro är en lyxvara som ofta får vänta till hemkomst.

Om nu våra lärare inte belönas med en tapperhetsmedalj bör dem åtminstone ges förutsättningar att arbeta i bästa tänkbara arbetsmiljö. Ljud och rörelse är så klart ofrånkomligt när man arbetar med barn men genom att arbeta med akustiken kan miljön bli betydligt bättre. En bättre akustik genom bordsskärmar kan göra underverk för miljön på arbetsplatsen.

Något som kanske glöms bort är ju även att våra barn störs minst lika mycket av en bullrig miljö. Buller och höga ljud stör som bekant koncentrationen och tröttheten kommer snabbare.

Genom bordsskärmar av hög kvalitet med bästa möjliga absorptionsförmåga fångas störande ljud in och elever och lärare kan få ut mer av sina dagar utan att maximera sin ansträngning.