Hörnklämfäste (32010)

70 x 55 x 40mm. 50mm in under bordsskivan. Klarar bordsskivor mellan 15 – 45mm tjocklek.
Beslaget är synligt på ovansidan av bordsskivan och skapar en distans på 5mm mellan bordsskiva och bordsskärm.

Används för sidoskärm.

Säkerställ att beslag inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.

Hörnklämfäste 2 pack

Custom Measures

Hörnklämfäste (32010)

70 x 55 x 40mm. 50mm in under bordsskivan. Klarar bordsskivor mellan 15 – 45mm tjocklek.
Beslaget är synligt på ovansidan av bordsskivan och skapar en distans på 5mm mellan bordsskiva och bordsskärm.

Används för sidoskärm.

Säkerställ att beslag inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.

Downloads

Monteringsanvisningar
Ritningar
Hörnklämfäste 32010
Hörnklämfäste 32010