Ritning hörnklämfäste 8mm (32040)

100 x 55 x 40mm. 50mm in under bordsskivan. Klarar bordsskivor mellan 45 – 75mm tjocklek.
Beslaget är synligt på ovansidan av bordsskivan och skapar en distans på 5mm mellan bordsskiva och bordsskärm.

För montering av sidoskärm.

Säkerställ att beslag inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.

Hörnklämfäste 80mm

Custom Measures

Ritning hörnklämfäste 8mm (32040)

100 x 55 x 40mm. 50mm in under bordsskivan. Klarar bordsskivor mellan 45 – 75mm tjocklek.
Beslaget är synligt på ovansidan av bordsskivan och skapar en distans på 5mm mellan bordsskiva och bordsskärm.

För montering av sidoskärm.

Säkerställ att beslag inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.

Downloads

Monteringsanvisningar
Ritningar
Hörnklämfäste 80mm 32040, 32050
Hörnklämfäste 80mm 32040, 32050
Hörnklämfäste 80mm 32040, 32050