Ritning Fäste för fasad skiva (39010)

100 x 80 x 15mm. 80mm in under bordsskivan. Används på bord med fasadskiva för montering med klämfäste.
Säkerställ att beslag inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.

Fäste för fasad skiva

Custom Measures

Ritning Fäste för fasad skiva (39010)

100 x 80 x 15mm. 80mm in under bordsskivan. Används på bord med fasadskiva för montering med klämfäste.
Säkerställ att beslag inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.