Ritning (39020)

65 x 100 x 49mm. 140mm in under bordsskivan. Passar till bord med fasad bordsskiva.
Säkerställ att beslag inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.

Bordsfäste för fasad skiva (2 pack)

Custom Measures

Ritning (39020)

65 x 100 x 49mm. 140mm in under bordsskivan. Passar till bord med fasad bordsskiva.
Säkerställ att beslag inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.

Downloads

Ritningar
Monteringsanvisningar
Bordsfäste för fasad skiva 39020
Bordsfäste för fasad skiva 39020
Skärm med Bordsfästen