Ritning Bordsfäste för skärmar över 1800mm (31020)

65 x 100 x 49mm. 100mm in under bordsskivan. Passar till bord med rak kant.
Säkerställ att beslag inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.

Bordsfäste (3 pack för skärmar över 1800mm)

Custom Measures

Ritning Bordsfäste för skärmar över 1800mm (31020)

65 x 100 x 49mm. 100mm in under bordsskivan. Passar till bord med rak kant.
Säkerställ att beslag inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.

Downloads

Monteringsanvisningar
Ritningar
Bordsfäste 30020, 31020
Bordsfäste 30020, 31020